Sony World Photography Award 2017

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/27/sony-world-photography-award-2017-winners-runner-ups/jianguo-gong-china-winner-open-culturetaken-wuhan-city-hubei/